Financovanie

Fundraising, crowfunding, fondy, granty, ostatné...

   
 
 
1 2
 
 
img

midaconsulting.cz

Logá a popisy sa pripravujú

ČR Odkaz
img

centire.com

Poradenské služby v oblasti eurofondov a iných grantov. Na základe vašich požiadaviek a našich desaťročných skúseností vám vypracujeme grantovú žiadosť, urobíme finančnú analýzu projektu, dokážeme samotný projekt viesť…

SR Odkaz
img

pnocee.sk

Už takmer 30 rokov PNO CEE podporuje klientov pri získavaní dotácií a stimulov v Európe. Práve to nám umožňuje stať sa Vaším spoľahlivým partnerom pre financovanie medzinárodných projektov. Kancelárie PNO CEE sú…

SR Odkaz
img

pnocee.cz

Už takmer 30 rokov PNO CEE podporuje klientov pri získavaní dotácií a stimulov v Európe. Práve to nám umožňuje stať sa Vaším spoľahlivým partnerom pre financovanie medzinárodných projektov. Kancelárie PNO CEE sú…

ČR Odkaz
img

granty.sk

Sme poradensko - konzultačná spoločnosť v oblasti eurofondov. Na trhu pôsobíme už vyše 12 rokov. Našim klientom poskytujeme komplexné služby od poradenstva až po implementáciu projektov.

SR Odkaz
img

almacg.cz

Logá a popisy sa pripravujú

ČR Odkaz
img

globalprocurement.sk

Pomôžeme Vám nájsť možnosti financovania Vášho projektu. Prevedieme Vás procesom získania pomoci či už z Eurofondov, štátnych fondov SR alebo iných zdrojov. Poskytneme Vám komplexné zabezpečenie Vášho projektu od jeho…

SR Odkaz
img

euroformes.eu

Poradenské služby o možnostiach čerpania prostriedkov z EÚ, Európskej investičnej banky, Rady Európy. Prehľad programov priameho a sprostredkovaného financovania EÚ.

SR Odkaz
img

ggunion.eu

Komplexné zabezpečenie prípravy a implementácie projektov podporovaných z fondov EÚ.

SR Odkaz
img

enicco.sk

Investičné a ekonomické poradenstvo. Poskytovanie poradenstva pri spracovaní projektov a žiadostí na čerpanie finančných zdrojov z EÚ.

SR Odkaz
img

euroconsulting.sk

Poradenské služby prípravy, spracovania a riadenia implementácie projektov financovaných z fondov EÚ. Vypracovanie analytických správ, hodnotení účinnosti, efektívnosti a udržateľnosti intervencií.

SR Odkaz
img

octigon.sk

Poradenstvo zamerané na získanie grantov a dotácií z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, grantových schém, štátnej pomoci.

SR Odkaz
 
1 2