crystalcall.eu

img
 

Sme nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti consultingu a outsourcingu služieb komplexných call centier, portfólio tvoria predovšetkým aktivity v oblasti aktívneho „Front Office“ a „Back Office“ služby.

Kontakt:
Adresa: Hálkova St 1/A, 831 03 Bratislava, Slovakia
E-mail: sales@crystalcall.eu
Odkaz
Kategórie: Marketing
 
 

Aktívny telemarketing

Za jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov na komunikáciu so zákazníkmi považujeme práve telemarketing.
Potrebujete získať nových zákazníkov? Osloviť existujúcich? Spoznať ich správanie a potreby alebo zistiť potenciál vašich produktov a služieb na trhu? Potom je pre vás forma aktívneho telefonického oslovovania tou najlepšou voľbou.

Pasívny telemarketing

Pasívny telemarketing predstavuje významnú formu komunikácie spoločností s koncovým klientom.
Získajte prostredníctvom neho dôležitú spätnú väzbu o svojich produktoch a službách a zároveň poskytnite koncovým klientom priestor na zodpovedanie vzniknutých otázok či odstránenie problémov. Najčastejšími formami pasívneho telemarketingu, ktoré poskytujeme našim klientom, sú informačné linky, linky zákazníckej podpory, objednávkové linky a centrá služieb zákazníkom.

Iné aktivity

Ponuka našich služieb a komplexných riešení sa nekončí iba v oblasti telemarketingu.
Ponúkame aj ďalšie služby, ktoré môžete využiť ako vhodný doplnok telemarketingovej kampane, ale aj ako samostatné aktivity voči klientom alebo na rozvoj svojich obchodných aktivít.
Radi vám za výhodných podmienok prenajmeme naše call centrové technológie a zabezpečíme potrebné školenia pre zamestnancov. Zároveň vám vieme sprístupniť naše databázy B2B subjektov, dohľadať chýbajúce kontakty či „očistiť“ vaše databázy od neaktuálnych kontaktov.